Cenník - Projektu Taxi Horehronie

Stanovištia:

Stanovište projektu Taxi Horehronie: Brezno S1 Center

Stanovište partnerskej taxislužby: Podbrezová **
Stanovište partnerskej taxislužby: Valaská **

Cenník projektu Taxi Horehronie *:

Upozornenie

Cenník uvádza minimálne ceny jazdného v projekte Taxi Horehronie. Ceny u partnerov projektu sa môžu mierne líšiť. Cena jazdy sa vypočítava prostredníctvom taxi-aplikácie, prostredníctvom taxametra, alebo je určená cena dohodou. Aplikácia zohľadňuje pri výpočte ceny aj podmienky jazdy (v akom čase má jazda prebehnúť, dopravná situácia na trase, čas trvania jazdy).Nie je preto neobvyklé, že kalkulácia jazdného na rovnakej trase v rôznom čase sa môže odlišovať.

Základné jazdné:

 • Nástupné 2€
 • Cena za jazdu 1€/km
 • Čas 0,20€/min

Dodatočné účtovanie k základnému jazdnému:

 • Pristavenie vozidla: od 0,5€/km **
 • Čakanie 0,20€/min

Príplatok:

 • Batožina 1€/ks (môže sa účtovať pri nadmernom množstve batožiny na 1 osobu)
 • Kočík 3€
 • Malé domáce zviera (pes, mačka) 2€
 • Lyže pár, Snowboard 3€
 • Znečistenie vozidla od 10€
 • Veľké znečistenie vozidla od 100€

Cenník doplnkových služieb:

 • Časová objednávka prepravy cena podľa platného cenníka (cena na vyžiadanie)
 • Donášková služba 5€ + základné jazdné + suma za objednaný tovar
 • Drink & drive Taxi (cena na vyžiadanie)
 • Núdzové štartovanie 10€ + základné jazdné (štartovacie káble/ jupm power bank) (cena na vyžiadanie)

Cena dohodou

Cenu za prepravu na dlhšej trase je možné dohodnúť individuálne (cena na vyžiadanie)


Storno služieb:

 • storno poplatok 2€ + 1€/km

Službu je možne stornovať do 5 min. od objednania objednávateľom inak má prepravca zákonný nárok na úhradu prejdenej vzdialenosti za účelom poskytnutia objednanej služby. Po vyčíslení sumy tarifou 2€ + 1€/km za storno objednanej služby bude objednávateľovi zaslaný formou sms platobný odkaz na číslo, z ktorého bola objednávka uskutočnená.


* Uvedené ceny sa nastavujú v taxi-aplikácii slúžiacej na výpočet jazdného. Výpočet ceny sa realizuje v súlade so zákonom č.9/2019 Z.z.v platnom znení. V súlade s citovanou právnou normou je cestujúci povinný uhradiť jazdné pred započatím jazdy. Ak je auto vybavené taxametrom cena je vypočítaná na konci objednanej služby.

** Platí pre objednávku mimo stanovišťa (polohy vozidla), za účelom pristavenia vozidla sa účtuje poplatok za pristavenie v min. výške 0,50€/km jazdy do 10km, nad 10km do 20 km - 0,80€/km, nad 20 km - 1€/km.


platnosť cenníka od 01.01.2023