Cenník - R.S.T. Taxi Podbrezová - Brezno a okolie


Stanovište taxislužby:


Stanovište: Podbrezová
Stanovište projektu Taxi Horehronie: Brezno S1 Center
Stanovište partnerskej taxislužby: Valaská
Prevažne pristavenie vozidla je z Podbrezovej, z Valaskej (partnerská taxislužba)**


Cenník R.S.T. Taxi:*

Cenník uvádza minimálne ceny jazdného R.S.T. Taxi Podbrezová - Brezno a okolie. Cena jazdy sa vypočítava prostredníctvom taxi-aplikácie, alebo je určená cena dohodou. Aplikácia zohľadňuje pri výpočte ceny aj podmienky jazdy (v akom čase má jazda prebehnúť, dopravná situácia na trase, čas trvania jazdy).Nie je preto neobvyklé, že kalkulácia jazdného na rovnakej trase v rôznom čase sa môže odlišovať.

Základné jazdné:

 • Nástupné 2€
 • Cena za jazdu 1€/km
 • Čas 0,20€/min
 • Storno poplatok 2€ +1€/km

Dodatočné účtovanie k základnému jazdnému:

 • Pristavenie vozidla: od 0,5€/km **
 • Čakanie 0,20€/min
 • Noc (od 22:00-6:00) 2€
 • Nedeľa 2€
 • Sviatok 2€

Príplatok:

 • Batožina 1€/ks (môže sa účtovať pri nadmernom množstve batožiny, zhodnotí vodič na mieste vyzdvihnutia)
 • Kočík/Vozík 3€
 • Malé domáce zviera (pes, mačka) 3
 • Lyže pár, Snowboard 3€
 • Znečistenie vozidla od 10
 • Veľké znečistenie vozidla od 100€
 • 5 miesto vo vozidle 5€ (platí pre vozidlo 6+1)
 • 6 miesto vo vozidle od 5€ (platí pre vozidlo 6+1) (cena za 6 miesto dohodou minimálne však 5€)

Cenník doplnkových služieb:

 • Časová objednávka prepravy cena podľa platného cenníka (cena na vyžiadanie)
 • Donášková služba 5€ + základné jazdné + suma za objednaný tovar
 • Núdzové štartovanie 10€ + základné jazdné (štartovacie káble/ jupm power bank) (cena na vyžiadanie)     


Cena dohodou

Cenu za prepravu na dlhšej trase na území SR poprípade zahraničie je možné dohodnúť individuálne (cena na vyžiadanie)


Miestna osobná preprava Podbrezová (centrum)

Cena 3€ (Platí pre 1 smernú jazdu na trase Aut. st. Podbrezová (centrum) - Slovenská pošta - Žel. st. Podbrezová - Sídlisko Kolkáreň Podbrezová).

Cena 3€ (Platí pre 1 smernú jazdu na trase zo Sídliska Kolkáreň až po Aut. stanica Podbrezová (centrum).  

 Môžu sa účtovať dodatočné poplatky podľa platného cenníka R.S.T. Taxi.


Storno služieb:

 • storno poplatok 2€ + 1€/km

Službu je možne stornovať do 5 min. od objednania objednávateľom inak má prepravca zákonný nárok na úhradu prejdenej vzdialenosti za účelom poskytnutia objednanej služby. Po vyčíslení sumy podľa základného jazdného za zrušenie (storno) objednanej služby bude objednávateľovi zaslaný formou sms platobný odkaz na číslo, z ktorého bola objednávka uskutočnená poprípade bude vyčíslenie o škode vyhotovené a doložené písomnou formou pri riešení sporu cez príslušný správny orgán.

Viac v prepravnom poriadku tu


* Uvedené ceny sa nastavujú v taxi-aplikácii slúžiacej na výpočet jazdného. Výpočet ceny sa realizuje v súlade so zákonom č.9/2019 Z.z.v platnom znení. V súlade s citovanou právnou normou je cestujúci povinný uhradiť jazdné pred započatím jazdy.  Môžu sa účtovať dodatočné poplatky podľa platného cenníka R.S.T. Taxi.

** Platí pre objednávku mimo stanovišťa (polohy vozidla), za účelom pristavenia vozidla na určené miesto vyzdvihnutia sa účtuje poplatok za pristavenie v min. výške 0,50€/km jazdy do 10km, nad 10km do 20 km - 0,80€/km, nad 20 km - 1€/km, od miesta vyzdvihnutia sa účtuje cena podľa základného jazdného (platného cenníka R.S.T. Taxi ). 


platnosť cenníka od 01.01.2023