Platobné možnosti

Platba za služby je možná:                                                                                                                             

  • v hotovosti
  • cez platobný terminál bezkontaktné,  (kartou, mobilom,...)        
  • ce​​​​​​​z platobný odkaz